Priser og vilkår

Vi hjelper deg med å undersøke om du kan få dekket advokatkostnader gjennom forsikring eller ordningen om fri rettshjelp.

Vår timepris varierer etter type saker fra 1 060 – 3 500 kroner ekskl. 25 % mva. Vi beregner etter tiden vi har brukt. For enkelte oppdrag kan vi avtale fastpris og inngå rammeavtaler.

Huseiernes medlemmer får inntil ½ time gratis arbeid og 20 % rabatt på timepris.

Fellesforbundets medlemmer får inntil ½ time gratis arbeid og 20 % rabatt på timepris.


Les også

Advokatforeningens salærveiledning.
Alminnelige oppdragsvilkår