Priser og vilkår

Vi hjelper deg med å undersøke om du kan få dekket advokatkostnader gjennom forsikring eller ordningen om fri rettshjelp.

Vår timepris varierer etter type saker fra 1 060 – 2 500 kroner ekskl. 25 % mva. Vi beregner etter tiden vi har brukt. For enkelte oppdrag kan vi avtale fastpris og inngå rammeavtaler.

Huseiernes medlemmer får inntil ½ time gratis arbeid. Arbeid utover den gratis rådgivningen koster 1 600 kroner per time, ekskl. 25 % mva.  

Fellesforbundets medlemmer får inntil ½ time gratis arbeid. Arbeid utover den gratis rådgivningen koster 1 600 kroner per time, ekskl. 25 %mva.


Les også

Advokatforeningens salærveiledning.
Alminnelige oppdragsvilkår