Om advokatfellesskapet

Advokatfellesskapet Cramer består for tiden av i alt 8 medarbeidere, med 6 advokater som alle er samarbeidsadvokater med Huseierne (Huseiernes landsforbund) og 1 advokatfullmektig.

Fellesskapets advokater har variert faglig bakgrunn, og vi tilbyr private næringsliv og offentlig sektor juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Vi tar oppdrag fra hele landet.

Vi har hyggelige kontorer i den velkjente og historiske «Løvegården» fra 1822, midt i Tønsberg sentrum. Advokatfellesskapet har vært i disse lokalene siden 1974.

Verdt å vite – Hvorfor mekle?

Mekling er en rimelig og effektiv måte å løse en konflikt på, og et godt alternativ til ordinær advokatbistand. Erfaringen tilsier at partene ved mekling raskere kommer frem til en løsning enn om saken behandles av domstolene. Erfaring viser også at partene opplever mekling som en bedre og mer skånsom konfliktløsningsmetode, og høy tilfredshet når det kommer til resultatet av meklingen.

Vi har sertifiserte meklere.  I en mekling vil mekler legge til rette for at dere begge får redegjort for deres synspunkter, hjelpe dere med å rydde i fakta og følelser og bidra til at dere i fellesskap klarer å komme til enighet.  Som part kan du selv komme med løsningsforslag og på den måten påvirke prosessen ut over hva som vil være mulig ved en domstolsbehandling av saken.

Det vanlige er at partene deler på kostnaden til meklingen. Vi tilbyr fastpris på mekling til 10.000 inkl. mva. pr part. Fast prisen dekker innledende kommunikasjon, planlegging av meklingen, inntil 5 timers mekling og evt. etterarbeid.

Verdt å vite – Fremtidsfullmakt

Vi bør alle skrive en fremtidsfullmakt – og håpe at vi ikke trenger den!

Du kan selv bestemme hvem som skal hjelpe deg hvis noe skjer med deg slik at du ikke klarer å ta vare på deg selv. Fremtidsfullmakt er et privat alternativ til offentlig vergemål. Den gir deg god mulighet til å skreddersy gode løsninger for deg.

Et godt råd er at du tenker gjennom hvem du har tillit til, og som vil ta vare på deg og dine interesser. Skriv fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det!